verhelderen - verbinden - verdergaan

Waarom kennis en begrip zo belangrijk zijn

“Ze hebben geen idee”, verzuchtte een stiefmoeder tijdens een coachgesprek (of bonusmoeder, want zo wil ze liever genoemd worden). Ze was teneinde raad, ze worstelde met haar rol en voelde zich weinig gesteund door haar man. Ze had zich in het traject met een hulpverlener niet erkend gevoeld.

Wat overbleef na het traject was het gevoel dat zij vooral heel hard aan het werk moest om een goede band met haar bonuskinderen te krijgen. Zo begeleid ik ook een koppel dat een aantal gesprekken achter de rug heeft bij een psycholoog. Ze kregen veel tips over hoe hun gezin het beste zou gaan functioneren. Dat hij alleen kennis had van kerngezinnen bleek pas later. Het gaat er mij niet om dat er geen goede hulpverleners, coaches etc. rondlopen, in tegendeel. Waar het mij om gaat is dat stiefmoeders (al dan niet met partner) de juiste coaching of begeleiding krijgen. Als je een longontsteking hebt, ga je liever naar een longarts dan naar een hartchirurg, hoe goed die ook is.

Mijn visie

Ik werk vanuit twee invalshoeken: 

  • Een samengesteld gezin is geen kerngezin
  • De persoon van de stiefmoeder en haar achtergrond doen ertoe

Geen kopie kerngezin

Dat ging er mis bij het koppel. Als iemand aan de slag gaat alsof jullie in een kerngezin leven, ben je aan het verkeerde adres. Als degene ook nog denkt te weten wat hij in jullie situatie zou doen, kan de situatie slechter worden omdat het advies niet klopt. Jullie voelen je niet erkend in jullie situatie en ervaren geen steun bij jullie vraagstukken. Een samengesteld gezin is niet een aangepaste kopie van het kerngezin.

Wie ben jij? 

Hoe wil je het stiefmoederschap invullen? Wat past bij je? Wat is je geschiedenis? Kortom er is geen sjabloon. Hoewel stiefmoeders dat vaak wel ervaren. Zoals de gedachte dat een samengesteld gezin een aangepaste kopie is van het kerngezin, is er ook een soort impliciete mening over de rol van de stiefmoeder, aan haar worden eisen gesteld. 

De bonusmoeder ervoer dit ook in haar traject. Zij moest aan de slag. Zij kreeg de do’s en dont’s voorgeschoteld. Er was weinig erkenning voor haar als persoon, met haar eigen identiteit. De bal in een samengesteld gezin ligt niet alleen bij de stiefmoeder. 

Er is geen blauwdruk. Jij kiest hoe je de rol wilt invullen, vanuit jouw achtergrond. Vanuit wie je bent, maak je keuzes. Daarover ga je in gesprek met je partner. Alleen als jij eigen keuzes maakt, die bij jou passen, kan je unieke stiefmoederschap ontspannen zijn en een waardevolle aanvulling op je leven.  

Achtergrond coach of hulpverlener

Is het nodig dat je wordt geholpen door een ervaringsdeskundige? Niet per se. Maar wel door iemand die zich grondig heeft verdiept in het systeem van samengesteld gezinnen en de kenmerken en uitdagingen van het stiefmoederschap (of stiefvaderschap natuurlijk) kent. Die kennis hebben ervaringsdeskundigen wel. 
Is het voldoende dat iemand ervaringsdeskundige is? Dat denk ik niet. Als dat je enige competentie is, ligt het gevaar op de loer dat je te veel vanuit je eigen situatie gaat redeneren. Naast ervaringsdeskundigheid (of goede kennis van ‘stief’) zijn goede coaching vaardigheden erg belangrijk. 
Een stiefmoeder die worstelt met haar rol en issues in het samengestelde gezin mag rekenen op een coach die haar begrijpt, ruimte geeft en haar vanuit kennis en ervaring begeleidt. Ik ben vaak geroerd door het vertrouwen dat wordt geschonken, van waaruit een fijne en waardevolle samenwerking ontstaat tussen stiefmoeder en mij. 

Delen en reageren:

Direct naar:
Contact

marike@stiefmanagement.nl
www.stiefmanagement.nl 

© Stiefmanagement 2022 ·   Algemene voorwaarden   ·   Privacystatement