verhelderen - verbinden - verdergaan

De (verborgen) geschenken van het stiefmoederschap

De uitdagingen van het stiefmoederschap kennen we en daar schrijf ik ook regelmatig over. Hoe lastig het is je eigen invulling van de rol te vinden, hoe ingewikkeld af en toe de relatie met zijn kinderen is of hoe moeilijk de communicatie tussen jou en je partner kan zijn.

Lijden en intense vreugde
We leren van omgaan met pijnlijke gebeurtenissen en van intense vreugde. Beiden zijn aanwezig in het samengesteld gezin. De worstelingen als stiefmoeder, de eenzaamheid soms, het negeren door zijn kinderen of de commentaren van de ‘beste stuurlui aan wal’. We ervaren regelmatig lijden. Daarnaast de intense vreugde van het vinden van de liefde. Liefde is vaak royaal op voorraad.

Geschenken
In het artikel ‘Gifts hidden in plain sight’ in het decembernummer van Stepmommagazine* beschrijven diverse stiefexpert welke persoonlijke beloningen of geschenken stiefmoeders ten deel (kunnen) vallen van leven in een gezin met kinderen van hun geliefde. Ik beschrijf een aantal en vul aan.

Geschenk 1: Verbinding met jezelf
Als je stiefmoeder bent en de realiteit komt jullie relatie binnen, kun je overspoeld worden door allemaal onverwachte gevoelens. Gevoelens waarover je je ook af en toe schuldig kunt voelen, waarvan je niet weet hoe je ermee om moet gaan. Het geschenk is je eigen anker te worden, jezelf diep en oprecht lief te hebben. Keuzes maken die bij je passen en vertrouwen op je innerlijke wijsheid. Leren dat goed voor jezelf zorgen geen egoïsme is, maar noodzakelijk om er zelf ook nog te mogen zijn.  

Ik ontmoet vaak vrouwen die voor iedereen zorgen, ze regelen alles prima.  En als er na een paar jaar een in alle opzichten een goed functionerend samengesteld gezin is, komt de vraagt boven: “Waar ben ik gebleven?” Dan is het tijd voor zelfliefde en verbinding met jezelf. Elke onzekerheid of uitdaging is de kans om te leren met jezelf in verbinding te blijven of te gaan. 

Liefde voor jezelf kunnen we ook zelfcompassie noemen. Zijn met jezelf als het lastig is, voor jezelf kunnen opkomen met respect voor anderen. Het mooie van zelfcompassie is dat als je compassie kunt ervaren met je eigen pijn of lijden, je beter wordt in meeleven met anderen, voor hen compassie kunt voelen. (Zelf)compassie is een prachtige levenshouding in het samengesteld gezin. 

Geschenk 2: Liefde
Tja, als je wilt leren je ego aan te kant te zetten, wordt dan stiefmoeder. Ik heb dat zelf ook enorm ervaren. De Amerikaanse stiefexpert die dit geschenk beschrijft, legt uit dat met het op de achtergrond raken van je ego, je dichter bij je essentie komt, je ‘true self’.

Daar begint het echte werk. Leren om verwachtingen te hebben die realistisch zijn. Verder is het nodig krachtige grenzen te stellen. Het is helemaal prima als andere mensen je niet willen begrijpen of je links laten liggen. Maak het niet jouw probleem, het is dat van de ander. De stiefexpert vond vanuit haar essentie de wens om vredigheid en liefde om zich heen te ervaren. Hoe je met die wens omgaat in je leven vraagt veel, waaronder grenzen stellen.

Geschenk 3: Niks (of minder) doen
Stiefmoeders doen veel. Zo zijn we ook opgevoed, als verzorgers, verantwoordelijk voor de sfeer, zorgen dat de ander zich fijn voelt etc. Het gevaar daarvan in een samengesteld gezin is dat je het gras voor de voeten wegmaait van je geliefde, de kinderen of de moeder van de kinderen. Bovendien komt er niet altijd wat terug, je kunt buitengewoon teleurgesteld raken en daarmee soms zelfs verbitterd. Doe een stap terug. Voel je niet voor alles verantwoordelijk. Als je ervoor zorgt dat je minder overweldigd of verbitterd raakt, komt er kalmte en ontspanning voor in de plaats. Niets doen of minder doen laat ruimte aan anderen en geeft kinderen het voorbeeld dat de wereld niet altijd om hen draait.

Geschenk 4: 'Op je eigen wijze’
Een samengesteld gezin is niet een aangepaste kopie van het kerngezin. Geen tweedehands kerngezin, zoals ik het weleens noem. Jullie kunnen zelf kiezen hoe het er bij jullie uitziet, welke rolinvulling stiefmoeder voor haar rol ziet en welke tradities uit het vroegere gezin jullie wel of niet overnemen en welke nieuwe tradities jullie gaan vormen. Er ontstaat een uniek samengesteld gezin.

Het vraagt creativiteit en flexibiliteit om te kijken wat bij jullie past en wat bij jullie gaat werken. Creativiteit om oplossingen te verzinnen voor de vakantie: met het samengesteld gezin, vader alleen met de kids of welke vorm jullie ook kiezen. Of omgaan met vader- en moederdag. In samengestelde gezinnen ontstaan soms gewoontes die echt kenmerkend voor dat stiefgezin zijn en van waarde voor de gezinsleden. Flexibiliteit is nodig om gebruiken los te laten.

Ik herinner me dat wij het lastig vonden (en hun moeder gelukkig ook) dat de kinderen de ene kerstdag bij vader zou zijn en de andere dag bij moeder. De onrust voor de kinderen, de onmogelijkheid om een paar dagen iets te gaan doen met de kinderen speelden daarbij een rol. Wij losten het anders op. Het ene jaar kerst bij ons en oud en nieuw bij moeder en het andere jaar andersom. Inderdaad, de eigen ouder ziet dan soms de kinderen niet met kerst. Het bood ook ruimte. En de kinderen kregen het voorbeeld dat er niet veel druk is om met kerst naar hun (stief)ouders te gaan.

Geschenk 5: Leren
De geschenken die we ervaren als stiefmoeder komen pas tot stand als we leren. Daarmee is leren al een geschenk op zich. Leren is ook op een andere manier een geschenk. In het samengesteld gezin leer je vaardigheden, die ook op andere levensgebieden van waarde zijn. Je leert om vanuit kracht de wisselvalligheden binnen jullie samengesteld gezin en als stiefmoeder het hoofd te bieden. Je kunt als stiefmoeder tot bloei komen en persoonlijke groei ontwikkelen. Moeilijkheden en verdriet horen bij het leven. Hoe we ermee omgaan, is onze keuze. 
 
*http://www.stepmommagazine.com

Delen en reageren:

Direct naar:
Contact

marike@stiefmanagement.nl
www.stiefmanagement.nl 

© Stiefmanagement 2022 ·   Algemene voorwaarden   ·   Privacystatement