verhelderen - verbinden - verdergaan

Kus bij thuiskomst  en vertrek

Kleine gebaren, grote impact: de kus bij vertrek en thuiskomst

Elkaar liefdevol kussen als je de deur uitstapt en wanneer je weer thuiskomt. Herinner je die kleine gebaren nog die aan het begin van jullie relatie zo vanzelfsprekend waren?

Kussen graag en veel
Aan het begin van de liefdesrelatie gaat het allemaal zo vanzelf, we kussen zodra we kans krijgen en kunnen ons niet voorstellen dat dit ooit verandert. 

Maar dan gaan jullie samenwonen en vormen jullie met de kinderen een samengesteld gezin. Soms komen er gezamenlijke kinderen. Er is werk, familie en thuis zijn er soms spanningen, kortom: het dagelijks leven komt er tussendoor. Je komt thuis en begint op te ruimen en je geliefde begint met koken. De kids komen aanlopen en krijgen meestal een kus van hun ouder en soms ook stiefouder. De geliefden komen soms niet toe aan een welkomst- of afscheidskus.

So what?
Is dat zo erg? Er is ook zoveel dat je aandacht vraagt. In mijn coaching hoor ik van stiefmoeders en/of hun partners dat dit toch wel een issue is, vaak omdat het ontbreken van de kus als uiting wordt gezien van minder verbinding met elkaar. En daar hebben ze last van.

Wat is verbinding?
Verbinding hoort bij verbondenheid, een van de psychologische basisbehoeften. We hebben behoefte aan warmte en verbinding, het ervaren van nabijheid. In een liefdesrelatie is verbondenheid vaak gekoppeld aan intimiteit. 

Verbondenheid met elkaar bewaren is best ingewikkeld als het dagelijks leven druk is, met werk, kinderen, familie en vrienden. In een samengesteld gezin is er vaak ook een wisselende samenstelling en is er steeds de aanpassing aan de andere situatie. De behoeften van het koppel kunnen er weleens bij inschieten. 

De basis
Jullie liefdesrelatie is de basis van jullie samengesteld gezin. En dat niet alleen. Jullie hebben vanuit liefde voor elkaar gekozen, jullie willen graag samen oud worden en daarbij intimiteit behouden. 

Liefde is een werkwoord, is de titel van een boek van Alfons van Steenwegen. Sommige mensen vinden dat een vervelend concept: “het moet toch vanzelf gaan, als het goed is?” Nee, natuurlijk niet. Alles heeft aandacht en ‘onderhoud’ nodig. Niet alleen je huis en auto, ook je vriendschappen en familierelaties. Geen enkele relatie gaat vanzelf altijd goed.

Kussen als signaal van verbinding
Elkaar begroeten en kussen is zowel een teken van jullie verlangen naar een hechte band en intimiteit, als de daadwerkelijke uiting daarvan én symboliseert ook nog jullie liefde voor elkaar. 

Het is goed deze gewoonte aan te leren en vast te houden. Zie de ander, je geliefde, kus hem (of haar) en geniet temidden van het roerige leven even van het moment: “hij ziet me, hij vindt me belangrijk en ik hem”. Wij horen bij elkaar. Onze relatie heeft prioriteit, ook al is het leven hectisch. 

Het is juist bij vertrek en thuiskomst van belang. Voor mij betekent het: “Ik vertrek en ik verwacht je straks weer te zien, ik kijk daarnaar uit”. En bij thuiskomst: “Ik ben blij dat ik er weer ben en dat ik je weer zie”. Misschien voel je dat niet elke keer, maar de intentie om dit te voelen is er wel. En vanuit deze intentie kan het echte voelen ontstaan.

Wat heb je geleerd?
Ook al willen partners het wel, in de praktijk van alledag lukt het toch vaak niet. Ik merk regelmatig dat de partner die het lastig vindt om haar of zijn geliefde bij vertrek of thuiskomst te kussen, dit voorbeeld vroeger thuis niet voorgeleefd heeft gekregen. Dat is erg jammer. Als je gewoontes van kleins af aan hebt gezien bij je ouders, is het zoveel gemakkelijk om die gewoonte, als je die zelf ook belangrijk vindt, voort te zetten.  

Wie kus je eerst?
Het gaat zo gemakkelijk, eerst naar je kind gaan en daarna naar je geliefde. Zeker in samengestelde gezinnen kan er lading op zitten wie je eerst zoent, je geliefde of je kind. Kus je geliefde eerst. Jullie liefdesrelatie vormt de basis van het samengesteld gezin. Van daaruit gezien en op basis van de juiste systemische ordening, is het goed om eerst je geliefde te zoenen en pas daarna de kinderen.
  
Kinderen houden van harmonie, ook in het samengesteld gezin. Wat is er fijner dan dat jullie elkaar met een kus begroeten? Ja, ook voor de stiefkids. Kinderen willen niet nog een keer verlies binnen het gezin meemaken. Elkaar kussen bij het (be)groeten, biedt geborgenheid.  

De voordelen van rituelen en kleine aanrakingen
De kus bij vertrek en aankomst is een van de kleine rituelen. Wat zijn de voordelen ervan?

Het is een vorm van communicatie binnen jullie intimiteit en het biedt steun. Het is ook een onderdeel van emotionele gezondheid in jullie relatie en het samengesteld gezin. Kussen en aanrakingen leiden tot stressvermindering.

Meer dan een fysieke handeling
Het ritueel rond de kus bij vertrek en aankomst, is meer dan een fysieke handeling. In een leven vol verantwoordelijkheden, bezigheden en activiteiten van jullie als koppel en de kinderen, kan het ondersneeuwen. Houd eraan vast, vanuit verbinding en de liefde!  
 
Een paar tips om je te herinneren aan liefde en aandacht in drukke levens? 

  • Herinnering instellen op je telefoon;
  • Een gekleurd lint aan de lamp boven de eettafel hangen of op een andere plek;
  • Een geeltje op de spiegel.

Toe aan een uitdaging?
Ik daag jou en je geliefde uit om een week lang elkaar te kussen bij vertrek en als je thuiskomt. Wat is het verschil? Laat het me weten. 

Delen en reageren:

Direct naar:
Contact

marike@stiefmanagement.nl
www.stiefmanagement.nl 

© Stiefmanagement 2022 ·   Algemene voorwaarden   ·   Privacystatement