Waarom je beter met de ex-partner kunt samenwerken
Nee, natuurlijk zit je niet altijd te wachten op de ex-partner.
En nee, jouw droom was het nooit om stiefmoeder te worden.
Maar nu het zo lekker loopt in jullie samengesteld gezin, vergeet je weleens dat het geen gewoon gezin is.
Jij en je partner zijn trots dat het zo goed bij jullie gaat. 
En zoals een stiefmoeder tegen me zei: "Wij zijn nu het gezin. De moeder van de kinderen is toch alleen".
En haar man heeft een foto van het stiefgezin als achtergrond op Facebook met daarop de tekst: "ons prachtige gezin."

Toevallig ken ik de moeder van de kinderen ook en zij vindt dit heel verdrietig.
Zij heeft het gevoel dat vader en stiefmoeder haar kinderen annexeren.
Naar de buitenwereld toe lijkt er geen plek en ruimte voor haar.
Maar is dat ook zo?

Het is toch goed voor de kinderen?
Het is heerlijk voor de kinderen dat zij opgroeien in een harmonieus samengesteld gezin.
Maar zij hebben ook recht erop dat er erkenning is voor het feit dat dit het kerngezin niet is.
Het kerngezin is zij samen met hun vader en moeder.
Dat gezin bestaat niet meer.
En doen alsof is pijnlijk voor hen.
Dat het lijkt alsof hun moeder buitenspel staat. 

Wij hoeven in ons gezin toch geen rekening te houden met de ex-partner?
Nee? Een samengesteld gezin heeft open grenzen.
Is veel minder begrensd dan een kerngezin.
Er is invloed van de andere ouder, de ex-partner.
En die heeft ook een plek in het stiefsysteem.
Het is ook voor het samengesteld gezin heel risicovol om geen rekening te houden met de ex-partner.
Een slechte relatie met de ex-partner kan een bedreiging vormen.
Maar los daarvan.
Je wilt toch voor de kinderen een goed contact met de ex-partner?
Jullie blijven samen ouders.

Mogen wij niet laten zien hoe super het gaat?
Tuurlijk, maar heb respect voor de gevoelens van de ex-partner en vooral ook je kinderen.
Gun beide ouders omgang en contact met hun kinderen.
En gun beide ouders de zichtbaarheid van hun ouderschap.
Ga in gedachten eens naast de ex-partner staan.
Hoe zou jij je voelen?

De moeder van de kinderen laat dit niet tussen haar en haar ex-man komen.
Zij overleggen nog steeds goed over de kinderen.
Ze heeft verteld dat ze hier verdrietig van wordt en waarom.
Zij hoopt dat de vader en stiefmoeder gaan begrijpen wat zij voelt.

Het kan ook anders.
Hier kunnen ruzies en verwijdering door ontstaan.
Gelukkig is dat hier nog niet gebeurd.

Rekening met elkaar houden, dat zou al zoveel schelen.


Je ontvangt zo dadelijk het eerste hoofdstuk
en je ontvangt voortaan tweewekelijks Stiefmanagement tips.

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met je gegevens. Die worden nooit doorgegeven aan derden.

foto Marike Smilde

SOCIAL MEDIA
LinkedIn
Facebook