Waarom de invloed van grootouders zo belangrijk is
Heerlijke herinneringen hebben de meesten van ons aan onze grootouders.
Vertrouwd en het was er toch net wat anders en losser dan thuis.
Als alles goed gaat zijn grootouders fantastisch.
Maar dan gaat zoon of dochter scheiden.
En dan wordt het ingewikkelder.
Zij zijn dan grootouders van hun kleinkinderen en ouders van hun scheidende kind.
Het is belangrijk om bij deze twee verschillende rollen stil te staan.

In bijna elke scheiding komen lastige momenten voor.
Heel verleidelijk om dan zo loyaal te zijn aan je eigen zoon of dochter dat jij je afzet tegen je schoondochter of schoonzoon.
En dat is niet altijd rechtstreeks, ook indirect in hoe je over hem of haar praat.
Dat bepaalt mede je mindset.
Als ouder wil je nu eenmaal graag opkomen voor je kind, dat is een oergevoel.

Het lastige is dat als jij opkomt voor je kind, je daarmee direct of indirect stelling neemt tegen je schoondochter of schoonzoon. En daarmee tegen het belang van je kleinkinderen in handelt.
Je kleinkinderen zijn immers zo gebaat bij normale omgang tussen vader en moeder.
En die staat ten tijde van de scheiding al zo onder druk.

Ik vind dat grootouders zich buiten de echtscheiding moeten houden.
Ja, je voelt de pijn die je kind wordt aangedaan, maar die is volwassen.
Zorg ervoor dat je grootouder kunt blijven van je kleinkinderen en in hun belang handelt. 
Wees er voor hen.
Grootouders kunnen in turbulente tijden voor hun kleinkinderen zoveel betekenen, zoveel veiligheid bieden.
Of zoals een kleinkind mooi verwoordde: “bij jullie is alles gelukkig nog normaal”.

Ondersteun je zoon of dochter, maar word geen partij.
Goed voor de kleinkinderen en ook voor je scheidende zoon of dochter.
Dat vergroot ook de kans om de kleinkinderen te blijven zien en een fijne relatie met hen te kunnen houden.
Word geen stoorzender.
Help mee, de rust te bewaren.

Scheidende ouders kunnen hier hun eigen ouders ook op aanspreken.
“Wees er voor me, maar blijf er buiten. Steun vooral ook mijn kinderen, jullie kleinkinderen.”

Ik ken een ontroerend voorbeeld van hoe grootouders ermee om kunnen gaan.
Vanaf het begin hadden beide grootouderparen tegen hun scheidende kinderen gezegd, dat zij erbuiten wilden blijven. Zij wilden wel ondersteunen, maar er geen onderdeel van worden.
Zij wilden er juist in deze tijd zijn voor hun kleinzoon.

Op de dag dat het echtscheidingsconvenant werd getekend, gingen de 4 grootouders een dagje weg met hun kleinzoon naar de Apenheul. Als symbool dat er veel veranderde, maar dat niet.
Hij had en hield 4 grootouders.
Een zegen voor hun kleinzoon en een grote vreugde voor henzelf.
Ontroerend mooi.

En wat dit te maken heeft met stiefmoeders?
Door een wijze opstelling hebben grootouders invloed op de scheidende ouders.
De kans is daarmee veel groter dat de ex-partners op een goede manier kunnen samenwerken.
En dat is zoals we weten van grote invloed op het welslagen van het samengesteld gezin.

Daarnaast krijgt stiefmoeder te maken met de ouders van haar geliefde en vaak ook met de ouders van de ex-partner. Als grootouders zich neutraal opstellen in een echtscheiding, is het contact tussen stiefmoeder en de ‘andere grootouders’ van haar stiefkinderen vervolgens ook gemakkelijker.

Ik weet nog goed hoe ik alweer vele jaren geleden voor het eerst de ‘andere oma’ van mijn stiefkinderen ontmoette.
Spannend vond ik dat en zij ongetwijfeld ook.
En het was goed. Er was wederzijdse acceptatie en wederzijds respect.

Dat maakt het makkelijker elkaar te zien.
En ik merkte hoe fijn de kinderen dat ook vonden.
Ook grootouders horen bij het stiefsysteem.

Grootouders, hun rol kan nauwelijks worden onderschat.
Als het goed gaat, is hun aanwezigheid zo waardevol, en is er zoveel liefde te geven.


Je ontvangt zo dadelijk het eerste hoofdstuk
en je ontvangt voortaan tweewekelijks Stiefmanagement tips.

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met je gegevens. Die worden nooit doorgegeven aan derden.

foto Marike Smilde

SOCIAL MEDIA
LinkedIn
Facebook