Welke van de 3 posities neem jij in als stiefmoeder?
Haar geliefde is geweldig.
Ze gaat voor hem door het vuur.
Ze stelt zich pal achter hem op.
Zijn ex is gewoon echt heel moeilijk.
Haar geliefde is geweldig, aan hem ligt het niet.
En zo creëert stiefmoeder haar eigen moeilijkheden.
Ze gaat mee in zijn strijd.
De strijd die niet de hare is.
En de kinderen, die ervaren dat hun ouders met elkaar in conflict zijn, reageren zich af op stiefmoeder.
Zo wordt ze de dupe van de strijd, net als de kinderen.

Er is ook een andere manier.
Zij kan zich neutraal opstellen.
Buiten de strijd van de ex-partners blijven.
De strijd waarin zij geen rol speelt.
Een luisterend oor bieden aan haar geliefde en geen positie innemen.
Neutraal blijven, ook naar moeder.
Zij richt zich op de partnerrelatie met haar geliefde.
En investeert in de relatie met haar stiefkinderen.

En er is de derde manier.
Stiefmoeder gebruikt haar invloed.
Ze luistert naar haar geliefde en laat hem ook de andere kant zien.
De kant van de moeder.
Zij weerlegt regelmatig zijn argumenten.
Spreekt vriendelijk over moeder in het bijzijn van de kinderen.
Zij ontwapent.
Met woorden en met haar houding.
Zij houdt van haar geliefde en ziet wat hij anders kan doen.
Zij helpt hem om de rol van ex-partner achter zich te laten.
Zij helpt hem om samen met de moeder ouders te blijven voor hun kinderen.

En wat brengt het haar?
Als ouders na echtscheiding samen ouders kunnen blijven, zijn kinderen gelukkiger.
Als ex-partners niet ruziën, is er meer plaats voor stiefmoeder.
Dan accepteren de kinderen stiefmoeder gemakkelijker.
De relatie met haar geliefde komt minder onder druk.
Er is meer kans op een harmonieus samengesteld gezin!

Geweldig hoe belangen zo kunnen samenvallen.


Je ontvangt zo dadelijk het eerste hoofdstuk
en je ontvangt voortaan tweewekelijks mijn Stiefinspiratie.

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met je gegevens. Die worden nooit doorgegeven aan derden.

foto Marike Smilde

SOCIAL MEDIA
LinkedIn
Facebook