Welke erkenning mis je?
Het gevoel gezien te worden, waardering en begrip te krijgen.
Voor je gedrag, wat je doet en je gevoelens.
Erkenning.
Daar verlangen we allemaal naar en hebben we allemaal nodig.
Nog best een uitdaging in het samengestelde gezin met haar ingewikkelde verhoudingen.

Wie staan er op het toneel in het samengestelde gezin?
De ouder, de stiefouder en het kind.
En ook de andere ouder/ex-partner maakt deel uit het grotere systeem.Welke erkenning hebben we nodig?
Beide partners zijn geliefden, maar niet samen de ouders van dezelfde kinderen.
Vader heeft behoefte aan erkenning voor zijn ouderschap.
Dat hij, zonder in loyaliteitsconflict te komen met zijn geliefde, tijd en aandacht mag besteden aan zijn kinderen.
Hij heeft ook behoefte aan erkenning van zijn kinderen dat er een nieuwe geliefde in zijn leven is.
Dat is lastig voor kinderen en soms moet de ouder lang wachten voor die erkenning er is.
Voor kinderen is een nieuwe partner niet steeds gemakkelijk te accepteren.

Er is een grens getrokken tussen ouderschap en partnerschap.
Met zijn ex-partner deelt vader nog het ouderschap.
Hij zal zijn ex-partner in haar rol als moeder moeten erkennen en respecteren.
Ook stiefmoeder zal de andere ouder in haar rol moeten erkennen.
Overigens de moeder zal andersom ook stiefmoeder erkenning geven en ruimte maken voor haar rol in het leven van haar kinderen.

Met zijn nieuwe partner deelt de vader het partnerschap.
Vader zal de stiefmoeder erkennen in haar rol en oog hebben voor de pijn, het verdriet en soms lastige ervaringen in het samengestelde gezin.
Maar ook erkenning voor wat de stiefouder bijdraagt aan het samengestelde gezin en haar complexe rol.
En soms is dat moeilijk.
Het is gemakkelijker om de pijnlijke ervaringen van stiefmoeder te negeren of weg te praten.
Maar erkenning geeft ook ruimte.
Waardoor het soms juist wat makkelijker wordt.

Een goede en harmonieuze partnerrelatie is het fundament voor een liefdevol samengesteld gezin.
Daar hoort bij erkenning over en weer van ouder en stiefouder voor de rol die zij hebben en waardering voor hun inbreng en erkenning voor de andere loyaliteiten die zij ervaren.

En dan is er het kind.
Een kind heeft erkenning nodig van zijn ouders, dat hij er mag zijn, dat hij er toe doet.
Erkenning voedt een gezonde identiteit, waardoor hij kan uitgroeien tot een liefdevol en stabiel mens.
En dat kan ook heel goed in een samengesteld gezin, als er erkenning is voor zijn positie.
Erkenning dat hij twee ouders heeft en met twee ouders tijd kan doorbrengen en erkenning dat hij van twee ouders mag houden.
Erkenning dat hij ook een goede en mogelijke liefdevolle relatie mag hebben met zijn stiefmoeder.

Erkenning: we hebben het allemaal nodig.
Wanneer voel jij je erkend?

Je ontvangt zo dadelijk het eerste hoofdstuk
en je ontvangt voortaan tweewekelijks mijn Stiefinspiratie.

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met je gegevens. Die worden nooit doorgegeven aan derden.

foto Marike Smilde

SOCIAL MEDIA
LinkedIn
Facebook