Waarom we wederkerigheid verwachten en het niet komt
“Er komt nooit iets terug”.
“Hebben ze niet door wat ik allemaal voor hen doe?”
“Ze kunnen toch wel wat gezelliger zijn”
“Waarom doe ik wel mijn best en hij niet?”

Herkenbaar?
Vast, want dit heb ik opgetekend uit de mond van stiefmoeders.

We hebben bepaalde diepgewortelde overtuigingen van hoe het moet gaan tussen mensen.
Bijvoorbeeld dat er evenwicht is of zou moeten zijn tussen geven en nemen.
Evenwicht in geven en nemen is belangrijk voor een gezonde relatie tussen mensen.
Zo werkt het systemisch goed.
Het is een kenmerk van goede en gezonde menselijke relaties. 
Daarop is één uitzondering: de relatie tussen kinderen en ouders. 
Ouders geven en kinderen nemen.
Er is geen wederkerigheid.Al die kinderen waarover de verzuchtingen van de stiefmoeders gaan, doen het dus volgens het boekje. Er is iets interessants aan de hand.
Ouders accepteren die onbalans van hun kinderen en stiefouders vinden dat juist lastig.

Vader heeft een bloedband met zijn kind en tussen hen is sprake van aangeboren loyaliteit.
Dat geven en nemen niet in evenwicht zijn met elkaar, voelt voor een ouder als heel natuurlijk.
Dat herkent stiefmoeder als ze eigen kinderen heeft vast.
Onbalans tussen geven en nemen kan lastig voor stiefouders zijn.

Tussen stiefmoeder en zijn kinderen is geen sprake van een bloedband.
Stiefmoeder gaat er bij haar stiefkind dus onbewust vanuit dat -net als bij andere relaties- er een evenwicht in geven en nemen zal zijn.
En als dat er niet is, voelt dat ongemakkelijk.
We storen ons aan mensen die meer nemen dan geven.
We voelen ons comfortabeler bij wederkerigheid.

Als je je als stiefmoeder realiseert dat je deze onbewuste verwachting van wederkerigheid hebt, ben je al een heel eind. Dit is een normaal patroon bij kinderen en dat doorzie je.
Jij wordt als ‘ouder’ beschouwd.

Dit onderwerp is echt iets om als partners te bespreken.
Het is voor stiefmoeder belangrijk dat vader ook begrijpt hoe dit werkt. Dat dit vaak de reden is dat er wat ergernis over de kinderen kan ontstaan.
Wederkerigheid of "geven en nemen" is belangrijk in relaties.
Het is goed kinderen te leren dat in het leven “geven en nemen” belangrijk is en daar kun je best af en toe in je eigen stiefgezin aandacht aan geven.

Hoe ga je als stiefmoeder nu om met dit lastige gevoel?

• Herkennen van je eigen ergernis
• Accepteren dat je gevoel er mag zijn
• Je bewust worden dat meer nemen dan geven gedurende hun jeugd een ‘gebruikelijk’ balans is voor kinderen
• Deze onbalans niet persoonlijk nemen, het is niet tegen jou gericht
• En je gevoel delen met je geliefde

Je ontvangt zo dadelijk het eerste hoofdstuk
en je ontvangt voortaan tweewekelijks mijn Stiefinspiratie.

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met je gegevens. Die worden nooit doorgegeven aan derden.

foto Marike Smilde

SOCIAL MEDIA
LinkedIn
Facebook