Waarom je ex bashen slecht is voor iedereen
Ze hadden elkaar beloofd om nooit verbitterd te raken, toen ze uit elkaar gingen.
Dat was nergens voor nodig en bovendien slecht voor hun dochter.
Ondanks hun goede voornemens bleek de praktijk weerbarstig.
Zeker toen vader een vriendin kreeg en kort daarna ging samenwonen.

Het ging slecht tussen de gescheiden ouders.
Moeder was erg boos en ze hadden vaak ruzie met hun kind als inzet.
Zij zocht in haar boosheid steun bij familie en vrienden.
Of steun? Het werden eerder medestrijders.
Vader werd alleen nog maar aangeduid als “die ex” en zijn vriendin als “die bitch”.

En vader was geen doetje en strijdbaar, die zorgde er wel voor dat zijn visie ook luid en duidelijk werd verkondigd.
Het heen en weer brengen en het overleg over hun dochter bleef moeizaam, ook toen moeder weer verliefd werd en haar leven met haar nieuwe geliefde ging delen.
Zowel vader als moeder zaten zo verstrikt in hun boosheid dat het tussen hen nooit soepel verliep.

Maar op enig moment kwamen zij er achter dat hun boosheid op elkaar hun nieuwe samengestelde gezin in gevaar bracht.
De slechte relatie met de andere ouder speelde een rol in beide samengesteld gezinnen.
Dat is een probleem dat veel wordt onderschat.
Er staat geen hek om het samengestelde gezin.
Het heeft open grenzen, er is nu eenmaal invloed van de andere ouder/de ex en een eventuele nieuwe partner.

Een slechte relatie met de ex-partner is schadelijk voor iedereen.
Zeker voor het kind dat heel goed voelt dat haar ouders niet met elkaar kunnen opschieten.
En soms leidt dat er toe dat kinderen worden afgezet voor het huis van de buren of niet mogen praten over wat zij in het andere huis meemaken.
Het is voor kinderen extreem pijnlijk als vader en moeder strijden.
Het kind heeft immers naar beide ouders loyaliteit.
Strijd tussen ouders raakt aan de veiligheid en geborgenheid van kinderen.

Ook nieuwe partners lijden vaak onder een slechte relatie met de ex-partner.
Al is het alleen maar omdat het zo vaak onderwerp van gesprek is.
Daarnaast blijkt dat een slechte relatie tussen vader en moeder ook vaak leidt tot een slechte relatie tussen moeder en stiefmoeder.
Het gebeurt zelfs dat de slechte relatie met de andere ouder reden is van de breuk in de nieuwe relatie.
En dat is erg verdrietig.

Is het oplosbaar?
Jazeker, maar het vraagt openheid en inzet van alle volwassenen.
En inzicht in welke mechanisme hier speelt.

Het belangrijkste huiswerk dat scheidende stellen moeten maken is de overstap van ex-partners naar ouders.
En vaak als er een slechte relatie is tussen de ouders, is een van beide (of zijn beide) nog in strijd met de ander vanuit het ex-partnerschap.
Daar is nog verdriet, boosheid of verbittering.
Het veel geuite ‘belang van de kinderen’ is dan nog vaak een identificatie met het eigen belang.
Dan is de stap naar gezamenlijk ouderschap nog niet gemaakt.

Een van de belangrijkste gevolgen van een echtscheiding is dat er een einde komt aan de combinatie partnerschap en ouderschap.
Die beide rollen zijn in het huwelijk verweven geraakt.
En worden na de echtscheiding uit elkaar getrokken.
Je stopt als partners en gaat door als ouders.

En die belangrijke stap maakt niet iedereen.
Het vraagt verwerken van de pijn, het verlies en rouw.
En weer werken aan de nieuwe werkelijkheid van gedeeld ouderschap met je ex-partner.
In het belang van je kind.
Van jezelf.
Van je eventuele nieuwe geliefde.

Het kind voelt dat het weer om hem of haar draait en dat ouders niet meer met zichzelf bezig zijn.
Er komt meer ruimte voor de nieuwe geliefde als de knok vanuit de ex-partnerrol ophoudt.
En er komt ruimte voor jou.
Voor je rol als ouder en nieuwe geliefde.

En zo ontdekten zowel vader als moeder nieuwe kanten aan elkaar.
Omdat ze elkaar als ouders gingen zien.
En daarin een gezamenlijk belang hadden.
Nieuwe partners hielpen de ouders dit onderscheid te maken en van daaruit te reageren.
En wat vader en moeder nog het meest verwonderde: nu ze elkaar steeds benaderden als mede-ouder werden hun conflicten minder en konden ze beter met elkaar praten.


Je ontvangt zo dadelijk het eerste hoofdstuk
en je ontvangt voortaan tweewekelijks mijn Stiefinspiratie.

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met je gegevens. Die worden nooit doorgegeven aan derden.

foto Marike Smilde

SOCIAL MEDIA
LinkedIn
Facebook