Waarom grenzen stellen in jouw belang is
"Grenzen" zijn een belangrijk thema in samengestelde gezinnen, vooral voor stiefmoeders.
Eigenlijk weten we allemaal wel wat er zo ongeveer mee wordt bedoeld.
"Je moet je grenzen aangeven" of "hij ging over mijn grens heen". Maar wat zijn grenzen nu eigenlijk in het sociale verkeer tussen mensen?

Je laat over je grenzen gaan, als een ander jou kan benaderen op een manier die jij niet wilt of als jij aan eisen of verzoeken van anderen voldoet, zonder dat je dat echt wil. 
Dat hoeven niet altijd uitgesproken eisen te zijn. 
Je meent bijvoorbeeld te moeten voldoen aan bepaalde al dan niet uitgesproken verwachtingen. 
Zo zijn er veel verwachtingen die aan stiefmoeders worden gesteld in het sociale verkeer en regelmatig ook door hun partners.

Waarom laten we over onze grenzen gaan? 
Soms zijn we bang voor een conflict of we willen niet egoïstisch zijn. 
Het stellen van grenzen is niet egoïstisch, dat is wijs, verstandig en nodig.
Grenzen stellen betekent dat jij jezelf serieus neemt. 
Wat kost het om geen grenzen te stellen? 
Stress en een minder gevoel van eigenwaarde en een deuk in je zelfvertrouwen. 

Grenzen stellen levert veel op. 
Goede zelfzorg, een goed voorbeeld voor mensen om je heen, goed voor je gevoel van eigenwaarde.
En het gevoel dat wat je doet, je ook echt wilt doen. 
Jij hebt er immers voor gekozen en die bewuste keuze is goed voor jou en de ander. 

Achter elke grens die je stelt, zit een belang.
Een belang is je diepgewortelde wens of verlangen.
Elke keer dat je een grens stelt, is er een van je belangen die je beschermt.
En je mag je eigen belangen serieus nemen.
Daarom voelt het ook zo naar als er over je grenzen wordt gegaan.

Hoe kunnen we onze belangen beschermen en grenzen stellen?
Voor het stellen van grenzen zijn drie stappen van belang:
1. Grenzen bepalen
2. Grenzen aangeven
3. Grenzen bewaken

Grenzen bepalen
  • Bewustwording is belangrijk om te herkennen waar je grenzen gewoonlijk liggen en hoe je erover heen gaat. Het is nuttig situaties te bedenken waarin je over je grenzen bent gegaan. Waar zei jij Ja, terwijl Nee het eigenlijke antwoord was? Om welke redenen ging jij over je grenzen? En welke belangen werden zo met voeten getreden?
  • Verdere bewustwording: Wat gebeurt er bij je als jij de ander over je grenzen laat gaan? Welk stemmetje komt er dan? Of waar merk jij het fysiek? Wat voel jij? Waarin wordt je dan niet erkend?
  • Onderzoek in elke nieuwe situatie waar grenzen liggen. Welke belang speelt mee? Wat wil jij wel en wat per se niet?
Grenzen aangeven
  • Je blijft rustig
  • Je houdt het bij jezelf, je geeft aan wat je niet wilt doen. Of beter nog: je geeft aan wat je wel wilt doen. Op een vriendelijke en besliste manier
  • Je biedt eventueel een alternatief
Grenzen bewaken
  • Je hebt een afspraak met jezelf: het is jouw grens en die gaat niemand over. Je gaat niet onderhandelen over je grens
  • Je herhaalt de boodschap en blijft consequent
  • Als iemand je grens toch niet respecteert, spreek je hem aan: duidelijk en respectvol

Succes, en bedenk dit: wat is jouw Ja waard, als je geen Nee kunt zeggen. 

Je ontvangt zo dadelijk het eerste hoofdstuk
en je ontvangt voortaan tweewekelijks mijn Stiefinspiratie.

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met je gegevens. Die worden nooit doorgegeven aan derden.

foto Marike Smilde

SOCIAL MEDIA
LinkedIn
Facebook