Stiefmoeder heeft de lastigste rol in het samengesteld gezin
Je wordt ermee om de oren geslagen als stiefmoeder.
Met de lijstjes van do’s en don’ts.
En natuurlijk is het handig te weten wat je beter wel of niet kunt doen.
In het belang van de kinderen, je partner en vooral ook van jezelf.
Er is echter ook aandacht en ruimte nodig voor het onderzoeken van de emoties van vrouwen die stiefmoeder worden of al zijn.
Bespreken van de vraagstukken waar zij mee rondlopen.
Vragen naar hun ervaringen.
Hen leren nadenken en navoelen over de rolinvulling.
Haar hoogstpersoonlijke rolinvulling.
Zodat het voor haar kan werken.
Hen helpen goed voor zichzelf te zorgen.
Grenzen aan te geven.

Daarom bespreek ik graag thema’s die er voor haar toe doen.
En alle aandacht voor stiefmoeders mag er zijn.
Het is een grote groep.
Met een lastige levensrol.
En uit onderzoek blijkt dat als het met haar goed gaat, het ook beter gaat met de (stief)kinderen.

Er zijn veel oordelen over stiefmoeders in de buitenwereld.
Ze worden beoordeeld op hoe ze omgaan met de kinderen.
Er wordt op hen gelet.
Pakt ze wel zorgtaken op?
En als ze teveel doet met de kinderen: “laat ze de moeder wel in haar waarde”?
Ze mag niet afstandelijk zijn naar de kinderen, maar moet wel afstand bewaren.
Ga er maar aan staan.
Er zijn meer verwachtingen van stiefmoeders dan van stiefvaders.

En vrouwen verwachten van zichzelf ook veel.
Ze voelen zich verantwoordelijk voor het welslagen en het geluk van het stiefgezin.
Ze verwachten van zichzelf liefdevolle gevoelens naar de stiefkids.

Is het een wonder dat er dan nog zoveel taboes zijn rond stiefmoederschap?
Bijvoorbeeld bekennen dat je de rol lastig vindt.
Dat er problemen zijn.
Dat we onze stiefkinderen niet altijd mogen.

Laten we open zijn over onze rol.
Met onze vragen en twijfels.
Onze kracht en liefde.
En laten we stiefmoeders tot steun zijn.
Sisterhood.
Ik ben voor!


 

Je ontvangt zo dadelijk het eerste hoofdstuk
en je ontvangt voortaan tweewekelijks mijn Stiefinspiratie.

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met je gegevens. Die worden nooit doorgegeven aan derden.

foto Marike Smilde

SOCIAL MEDIA
LinkedIn
Facebook