Hoe je jullie kansen op een harmonieus samengesteld gezin kunt verhogen!
Wie droomde vroeger dat haar prins op het witte paard kinderen had?
Nou geloofde ik gelukkig nooit in een prins op het witte paard.
Maar rekeninghouden met een man met kinderen deed ik ook niet.
Het overkomt velen van ons.
Je wordt verliefd op iemand met kinderen.
Gelukkig er is meer dan genoeg plek op de roze wolk, dus jullie worden erg gelukkig met elkaar.
Kinderen geen bezwaar.

De rauwe werkelijkheid is anders.
In Nederland mislukt 60% van de stiefgezinnen.
Dat is een afschuwwekkend hoog percentage.
Wat komt daar weer een pijn en verdriet uit voort en is er ook al aan vooraf gegaan.
Want een stiefgezin komt per definitie voort uit verdriet, of na echtscheiding of na overlijden van de biologische ouder.

Maar kan dat niet anders?
Een nieuw gezin samenstellen is niet eenvoudig.
Ouder en kind delen al normen en waarden en waren al samen voor de stiefouder in beeld kwam.
De stiefouder neemt vaak ook kinderen mee.
En dan is er nog de andere ouder op de achtergrond.
Ouder en stiefouder delen het partnerschap, maar ouder en ex-partner delen het ouderschap (na echtscheiding).
Ben je er nog?
Heel complex.
En iedereen moet zijn plek vinden.
Dus nee, zo verwonderlijk is het niet dat het vaak misgaat.
En ja, het kan anders.

Je kunt de kans aanmerkelijk verhogen dat het wel goed gaat in jullie stiefgezin.5 do’s
 1. Realistische verwachtingen
  De eerste jaren is het zoeken, vallen en opstaan in het samengestelde gezin. Verwacht niet dat het allemaal snel en vanzelf goed komt.
  De ouder en de nieuwe partner zijn verliefd, maar de kinderen niet!!
  Lees over stiefmoederschap of raadpleeg een coach.
 2. Vorm als partners een team
  De liefdesrelatie tussen ouder en stiefouder is de basis voor het slagen van het samengestelde gezin.
  Zorg dat jullie goed in gesprek gaan over hoe jullie je samengestelde gezin vorm willen geven.
  Welke regels gaan er gelden?
  Wat zijn de grenzen?
 3. Duidelijke rolverdeling
  Bespreek samen welke invulling jullie willen geven aan de rol van stiefouder.
  Wat voor stiefmoeder wil je zijn?
  En hoe ziet je geliefde jouw rol?
  Krijg je ruimte en erkenning?
  Er is geen blauwdruk voor de juiste rolinvulling.
  Dat is jullie gezamenlijke zoektocht.
 4. Houdt rekening met verschillende loyaliteiten
  De aangeboren loyaliteit bestaat tussen ouders en kinderen en is sterk.
  Verworven loyaliteit kan ontstaan tussen stiefmoeder en stiefkind, als er een gezonde en respectvolle relatie aanwezig is.
 5. Het belang van kinderen voorop, want zij hebben er nooit om gevraagd
  atuurlijk tellen de belangen van alle betrokkenen mee.
  Met belangen van de kinderen voorop, bedoel ik dat die altijd zwaar meewegen.
  Maar pas ervoor op dat je als stiefmoeder je eigen belangen niet ondergeschikt maakt aan die van de kinderen en je partner.
5 don’ts
 1. Te snel een nieuw gezin willen vormen
  Ga niet te snel samenwonen; stel je als stiefmoeder eerst wat terughoudend op. Hoe meer afstand je als stiefouder in het begin houdt, hoe beter het later blijkt te gaan.
  En vooral voor vaders: een samengesteld gezin wordt nooit meer een kerngezin. Dat is voorbij.
 2. Als stiefouder je meteen als mede-opvoeder opstellen
  Bouw eerst aan vertrouwen en leer elkaar kennen.
  Het mooie is dat kinderen vaak impliciet zelf wel aangeven, wanneer je hun “toestemming” hebt om mee op te voeden.
  Bij mij gebeurde dat toen de kinderen mij iets vroegen, terwijl hun vader ook thuis was. Let op dat soort signalen.
 3. In paniek raken en alles persoonlijk nemen
  Het is normaal dat er belangen botsen, blijf nuchter en blijf in gesprek.
  Kinderen reageren soms meer op de situatie dan op jou.
 4. Kritiek hebben op de andere ouder of kwaad over hem of haar spreken
  Als je als stiefouder slecht over hun oudere ouder spreekt, breng je de kinderen in een lastig parket en zal de relatie tussen jullie verslechteren.
  De kinderen ervaren naar beide ouders een sterke loyaliteit vanuit hun bloedband.
 5. Alles voortaan altijd samen willen doen
  Gun je geliefde tijd met zijn kinderen alleen.
  En zorg voor tijd voor elkaar als partners.
  En me-time voor stiefmoeders, ik kan het niet genoeg benadrukken.
  Goede zelfzorg is key!
Stiefmoederschap is nooit een easy ride.
En zelfs als het goed gaat, blijft het complex.
Een stiefgezin: heel gewoon, een bijzonder gezin.

Je ontvangt zo dadelijk het eerste hoofdstuk
en je ontvangt voortaan tweewekelijks mijn Stiefinspiratie.

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met je gegevens. Die worden nooit doorgegeven aan derden.

foto Marike Smilde

SOCIAL MEDIA
LinkedIn
Facebook