Hoe je je eigen beste vriendin kunt worden
Onaardig over en tegen jezelf praten.
Praten tegen jezelf zoals je nooit tegen een ander zou doen.
Dat valt me zo op bij mensen, bij stiefmoeders.
Oordelen, veroordelen.
Kritisch, erg kritisch zijn.
Genadeloos.

Herken je dit?
“Daar ben ik slecht in." "Dat doe ik fout".
"Wat ben ik toch, onhandig, onaardig of vul maar in...."
Wat zeg jij tegen jezelf?
We zijn onze ergste vijand.

Veel mensen houden niet genoeg van zichzelf.
Dat uit zich in steeds kritiek hebben op jezelf, teveel eisen stellen aan jezelf, je schamen, jezelf inleveren etc.

En dan praat ik met die stiefmoeders en lees ik hun mails.
Ik zie en hoor dan liefdevolle vrouwen die veel over hebben voor hun partner, de (stief)kinderen en het samengestelde gezin.
Nee perfect zijn ze niet, deze vrouwen van vlees en bloed.
Ze worstelen en maken fouten.
Net als ieder ander.

Hoe kun je vriendelijker zijn voor jezelf?
Hoe kun je wat beter met jezelf bevriend raken?
De oplossing is zelfcompassie.
Wat is dat en hoe doe je dat?

Compassie is vriendelijkheid en begrip.
Naar anderen toe is dat vaak veel gemakkelijker.
Zelfcompassie is vriendelijkheid en begrip naar jezelf.

Er zijn drie elementen:
  1. Self-kindness: aardig zijn voor jezelf. Dat is warm, begripvol en bemoedigend reageren als je lijdt, faalt of het gevoel hebt dat je tekortschiet. En vooral niet de pijn negeren of onderdrukken en/of jezelf kwellen met zelfkritiek
  2. Common humanity: waarin zijn wij mensen gelijk aan elkaar. Je realiseren dat gevoelens van lijden, falen en tekortschieten horen bij de menselijke ervaringen. Je bent gelukkig niet de enige
  3. Mindfulness is een gezonde benadering van negatieve emoties. Je erkent de emoties voor wat ze zijn op dit moment. Dat houdt in niet onderdrukken en niet overdrijven. Immers als je lijden negeert, kun je er geen compassie mee hebben. Aan de andere kant als jij je identificeert met negatieve emoties word je erdoor opgeslokt en blijf je hangen in negativiteit. Daarom dus niet onderdrukken en niet overdrijven.
Uit onderzoek blijkt dat stress afneemt door zelfcompassie en dat er nog veel meer positieve effecten zijn.
Bijvoorbeeld dat je relaties verbeteren. En dat je meer oog hebt voor de pijn en het verdriet bij anderen.
Van onszelf houden blijkt gewoon heel goed voor ons te zijn.

En tot slot een tip om meer zelfcompassie te ervaren.
Als je jezelf op de kop zit of je lijdt, stel jezelf dan de vraag wat jij in dezelfde situatie een goede vriendin zou aanraden.
En doe dat dan zelf.

Ps. Met dank aan Kristin Neff, www.self-compassion.org

Je ontvangt zo dadelijk het eerste hoofdstuk
en je ontvangt voortaan tweewekelijks mijn Stiefinspiratie.

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met je gegevens. Die worden nooit doorgegeven aan derden.

foto Marike Smilde

SOCIAL MEDIA
LinkedIn
Facebook