Elkaar nooit meer zien
Treffend is het gedicht van Judith Herzberg:
'Hoe is dat gekomen van altijd komen slapen tot nooit meer willen zien?' 
Elkaar niet meer willen zien. 
Een heel normale reactie na echtscheiding of het verbreken van je relatie.
Maar kun jij je dat permitteren? 
Heb je de luxe om na echtscheiding je ex niet meer te willen zien?
En mag je zeggen dat jouw geliefde zijn ex niet meer in zijn leven moet toelaten? 
Niet als er kinderen zijn!

In veel samengestelde gezinnen zijn er problemen met en rond de ex-partner. 
Een kleine greep uit de reacties op mijn artikelen:
 • Moeder noemt de stiefmoeder tegenover de kinderen een loser
 • Moeder verhuist zonder overleg naar een andere woonplaats
 • Moeder wijzigt eenzijdig het vakantierooster en brengt de kinderen niet
 • Moeder maakt vader of stiefmoeder zwart tegenover het kind
 • Moeder houdt de kinderen weg bij hun vader en zegt dat ze niet willen komen
Wissel moeder maar in voor vader: ook over vaders wordt geklaagd. 

En dan de ervaringen van de kinderen:
 • Het kind mag van moeder hun nieuwe kamer niet laten zien aan vader 
 • Vader die de kinderen afzet voor het huis van de buren en dat wegrijdt, alles om moeder niet te zien 
 • De jongen die alleen is op de diploma-uitreiking, omdat vader en moeder het er niet over eens worden wie gaat en ze elkaar niet willen tegenkomen 
 • De jonge vrouw die gaat trouwen en moet kiezen wie komt, haar moeder of vader, omdat ze elkaar niet kunnen luchten of zien 
 • Het meisje dat niet mag praten over het kleine baby-broertje bij papa en haar stiefmoeder 
Intens verdrietig en boos word ik daarvan.

Wat is er gebeurd? 
Van altijd komen slapen tot nooit meer willen zien. 
Het gedicht gaat over partners/geliefden. 
En na echtscheiding gaat het over ouders. 
Er is een einde gekomen aan het partnerschap, maar niet aan het ouderschap. 
Essentiële rolwissel.

Reageer je op de ouder of op de ex-partner?
Ouders die reageren als ex-en stellen hun eigen belang boven dat van het kind. 
Dat is een stevige uitspraak, ik weet het. 
Maar het klopt toch? 

Geen van de hierboven genoemde voorbeelden zijn in het belang van het kind. 
Het zijn reacties van ex-partners die genoeg hebben van elkaar. 
Niet reacties van ouders die hun kind het beste gunnen. 
Daar hoort immers bij het mogen liefhebben van beiden ouders en ook het omgaan met beide ouders. 
Het is belangrijk dat ouders en ook stiefouders het verschil maken tussen gedragingen als ouder en gedragingen als ex-partner. 

Tips voor ouders en stiefouders:
 • Praat niet over “ex” of ex-partner maar noem haar naam. Dan benadruk je niet de ex-partnerrol.
 • Ben je boos of teleurgesteld, bekijk dan of dat gevoel te maken heeft met de ouderrol of de ex-partnerrol. Die bewustwording is van belang voor hoe je reageert.
 • Laat als ouder je nieuwe partner niet verstorend werken in de relatie met de andere ouder (helaas gebeurt dat).
 • Ga in gesprek met de andere ouder en bespreek met hem of haar het verschil tussen de ex-partnerrol en de ouderrol en hoe jullie samen daarmee omgaan. Denk niet te snel: “zo’n gesprek komt er vast niet” maar “hoe zorg ik ervoor dat dit gesprek er wel komt?” 
Je doet het voor jullie kinderen.
Als partners zijn jullie gestopt.
Jullie kinderen houden van jullie als ouders.
Ouders blijven jullie.
Altijd.

Je ontvangt zo dadelijk het eerste hoofdstuk
en je ontvangt voortaan tweewekelijks mijn Stiefinspiratie.

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met je gegevens. Die worden nooit doorgegeven aan derden.

foto Marike Smilde

SOCIAL MEDIA
LinkedIn
Facebook