De 5 nare struikelblokken van een stiefmonster
Die kende ik nog niet.
Stiefmonster.
Voelen we ons soms zo?
Of zijn we bang dat anderen ons zo zien?Een Amerikaanse psychologe, Wednesday Martin, deed onderzoek en schreef het boek Stepmonster*. Ik las een interview met haar.

Ze beschrijft 5 nare struikelblokken, die heel herkenbaar zijn.

Uitsluiting
Mixen
Slechtheid
Over-betrokkenheid
Opdringerige ex-en

Uitsluiting
Onze partners hebben als taak om ons in het stiefgezin te betrekken. Duidelijk te maken aan de kinderen dat stiefmoeder haar rechtmatige plek aan het “hoofd van de tafel heeft”.

Dit vind ik een prachtig statement.
Hoe vaak hoor en zie ik niet dat stiefmoeder zich maar moet redden en zelf moet zorgen voor een plek in het stiefgezin.
Kortom de partners moeten aan de bak hiermee.
Als zij hun kinderen niet laten zien welke plek stiefmoeder inneemt, wordt het heel lastig voor haar. 

Mixen
Veel stiefmoeders vinden het hun taak om te zorgen dat er een mooi samengesteld gezin komt, dat het liefste lijkt op een kerngezin.
Het is behalve vermoeiend, ook niet realistisch.
Het vormen van een samengesteld gezin is een taak voor alle gezinsleden. En een stiefgezin wordt nooit een kerngezin.

Slechtheid
We zijn bang om slecht over te komen.
Ongeacht hun leeftijd, willen we graag dat de stiefkinderen van ons houden.
We willen perfect en aardig zijn.
Wat kost dat een energie.

Af en toe is het helemaal niet leuk en frustrerend.
En baal je en ben je minder aardig.
Dat is alleen maar menselijk.
Met slechtheid heeft dat niets te maken.

Over-betrokkenheid 
We doen teveel.
Lezen veel vaker literatuur over stiefgezinnen dan (stief)vaders.
Treden op als therapeut om dingen in goede banen te leiden.
En nemen de schuld op ons als dingen fout lopen.
Stiefmoeder, jij bent onderdeel van het systeem.
Niet meer en niet minder.
Onze over-betrokkenheid komt volgens mij voort uit een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Nadeel van een (te?) groot verantwoordelijkheidsgevoel is dat je anderen daarmee hun verantwoordelijkheid kunt ontnemen. 

Opdringerige ex-en
Er zijn ex-partners die verbitterd zijn en erg lastig om mee om te gaan. Dat is heel frustrerend en kost veel energie.
Je partner zorgt voor contact met de ex.
Dat hoeft stiefmoeder niet te doen.
Naarmate de kinderen ouder worden en hun eigen leven meer leiden, neemt de invloed van de ex-partner vaak wat af.

Als ik deze valkuilen lees, valt me op dat van stiefmoeder dingen worden verwacht die niet eerlijk zijn en ook niet realistisch.
En vaak verwacht stiefmoeder die ook van zichzelf.
Veel thema’s zijn vergelijkbaar met hoe in de maatschappij naar vrouwen wordt gekeken en welke rol van hen wordt verwacht.

Geen wonder dat haar rol de moeilijkste is in het stiefsysteem.
Wat kunnen we er aan doen?
Dat wordt niet meteen anders.
Maar we kunnen wel iets doen.
Allereerst erover in gesprek gaan met onze partners en hen de ogen openen.
Vervolgens zelf stoppen met deze verwachtingen over onszelf en er niet meer naar handelen.

*Stepmonster, Wednesday Martin, 2009.

Je ontvangt zo dadelijk het eerste hoofdstuk
en je ontvangt voortaan tweewekelijks mijn Stiefinspiratie.

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met je gegevens. Die worden nooit doorgegeven aan derden.

foto Marike Smilde

SOCIAL MEDIA
LinkedIn
Facebook