3 Kenmerken van gezond ruziemaken
Als minachting in je relatie is geslopen. Er geen respect meer is. Jullie elkaar meewarig en spottend benaderen. Elkaar minderwaardig behandelen.
En dat kan zelfs terwijl je nog van iemand houdt.

Ruzies zijn niet onschadelijk, ook al maak je het weer ‘goed’.
Juist minachting en gebrek aan respect komen naar boven tijdens ruzies en kunnen door etteren.
Samenleven dag in dag uit, je leven delen met de ander is af en toe uitdagend.
Een gezonde ruzie ontstaat daarbij af en toe.
Zo'n gezonde ruzie heeft 3 kenmerken:

1. Vermijd woorden als nooit en altijd
2. Blijf bij het onderwerp
3. Haal geen oude koeien uit de sloot

1. Met nooit en altijd kom je snel in verwijten. 
"Jij bent ook nooit op tijd" en "ik moet ook altijd alles alleen doen".
Nooit en altijd zijn niet waar en brengen de discussie niet verder. Je kunt je niet verweren tegen nooit en altijd, een open gesprek vindt niet meer plaats. Je krijgt vooral defensief gedrag terug en voor je het weet gaat het alleen nog over 'nooit' en 'altijd'.

2. Er ontstaat ruzie over een gebeurtenis en houdt het dan ook bij dat onderwerp. Sleep er niet van alles bij: dat je zijn familie niet mag of dat de stiefkinderen ook al vervelend deden.
Er allerlei onderwerpen bijhalen zorgt ervoor dat jullie samen in drijfzand belanden. 
Het brengt je niet tot een goede en gezamenlijke oplossing.

3. Geef oude koeien geen kans.
Dat was een andere keer, een vorige ruzie.
Ruziën doe je nu.
Zonder er het verleden bij te slepen.


Bron foto: Shutterstock

Jullie zitten samen in jullie relatie. Er is een jij en ik, maar vooral een wij. Jullie zijn niet afgesneden van elkaar. En dat doet een slechte ruzie, je raakt afgesneden. Er is geen ‘wij’ meer. En wat heb je eraan als je ruziënd je eigen gelijk hebt veroverd ten koste van de ander? Of de discussie hebt gewonnen? Hoe voelt de ander zich dan? Is er dan nog gelijkwaardigheid?

Een goede ruzie gaat niet over winnen of verliezen. Maar om er beter uit te komen. Een gezonde ruzie wordt dan eigenlijk een goede discussie. Zonder verwijdering, pijn, verdriet en geschreeuw. Een gezonde ruzie helpt je verder en lost iets op.
Het leidt tot wederzijds begrip en houdt de goede relatie in stand.

Je ontvangt zo dadelijk het eerste hoofdstuk
en je ontvangt voortaan tweewekelijks mijn Stiefinspiratie.

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met je gegevens. Die worden nooit doorgegeven aan derden.

foto Marike Smilde

SOCIAL MEDIA
LinkedIn
Facebook