verhelderen - verbinden - verdergaan

Hoe doe je dat als bewust kindvrije vrouw in het samengesteld gezin?

Het stiefmoederschap kent sowieso al de nodige uitdagingen, maar zeker voor vrouwen die heel bewust geen kinderen willen of hebben gewild.

Jij was zo vastbesloten om geen kinderen op de wereld te zetten en nu leef je in een samengesteld gezin.

Er is meer dan bewust of onbewust kinderloos
Vrouwen die geen kinderen hebben, worden vaak in een van deze twee categorieën ingedeeld. Of iemand heeft totaal geen moedergevoel of er is veel geprobeerd, en nu is er verdriet omdat het niet is gelukt. Dit is een te eenvoudige weergave van de werkelijkheid. Er zijn meer situaties, bijvoorbeeld de vrouw die in de vruchtbare leeftijd geen geschikte partner tegenkwam, of de vrouw die te onzeker was of ze wel een goede moeder zou worden.

In deze stiefinspiratie ( en het artikel* waarop het mede gebaseerd is) gaat het over vrouwen die beslist en bewust geen kinderen willen en happy zijn met die keuze.

Even wat cijfers
In de VS is 19% van de vrouwen in samengestelde gezinnen bewust en vrijwillig kinderloos; of gekozen of bewust kindvrij.

Volgens het CBS in Nederland beschouwen vier op de tien 26-45-jarige vrouwen die verwachten kinderloos te blijven, zichzelf als onvrijwillig kinderloos. Zes op de tien kinderloze vrouwen zijn vrijwillig kinderloos. Van vrouwen bover de 60 jaar is 11% kinderloos gebleven. Hoeveel daarvan vrijwillig kinderloos waren, is  mij niet bekend.

Als we naar de cijfers kijken van vrouwen in de vruchtbare leeftijd is 60% bewust kinderloos. Dat is een fors percentage.

De visie van de maatschappij
Kiezen voor een bewust kinderloos bestaan, wordt vaak nog beschouwd als een onconventionele optie. Vrouwen en zorgen worden nog vaak als synoniem beschouwd. Waarbij meteen de conclusie wordt getrokken dat deze vrouwen niet zorgen (of koesteren of in de watten leggen), alsof je niet kunt zorgen voor je geliefde, vrienden, familie en anderen. 

Er komen wat stempels langs: bewust kindvrije kinderen zouden koud, onverschillig, egoïstisch of onvervuld zijn (oh oordeel). Deze vrouwen kunnen het gevoel krijgen dat ze tegen de stroom inroeien en zichzelf moeten verdedigen of verantwoorden. Zij verdienen onze steun!

Stief op eigen wijze
Er is de afgelopen jaren het nodige veranderd. Moderne stiefmoeders vervullen hun rol op een andere wijze dan voor 1970. Toen 'verving' stiefmoeder vaak de overleden moeder. Nu ontstaan samengestelde gezinnen vaak na echtscheiding. Er is ruimte (en wat mij betreft noodzaak) om de rol in te vullen op een manier die bij elke vrouw past. Dat geldt voor alle vrouwen. 

Bewust kindvrije vrouwen voelen zich niet altijd gemakkelijk bij het woord stief- of bonusmoeder. Juist het moederschap in welke afgeleide vorm of rol ook, ambiëren ze niet.

Welke mythes ontmoeten deze vrouwen?

  • Bewust kindvrije vrouwen hebben een hekel aan kinderen. Dat kan best af en toe het geval zijn, maar voor verreweg de meerderheid van de vrouwen is dat ongefundeerd en onwaar. Hun keuze is gemaakt, los van wat ze meemaken van kinderen in haar omgeving. 
  • Ze weten niet waar ze het over hebben, ze zijn onwetend. Alsof deze vrouwen niet over hun volle bewustzijn beschikken, alleen omdat ze overtuigd niet voor kinderen van zichzelf kiezen.

4 tips

  1. Verontschuldig je niet. Ook al begrijpt men je keuze niet, hij dient wel gerespecteerd te worden. Het is jouw leven en jouw keuze. Daar mag je achter staan en je hoeft je niet te verantwoorden of te verontschuldigen;
  2. Het allerbelangrijkste is dat jullie het als koppel eens zijn. De steun van je partner is belangrijk, evenals zijn begrip voor jouw keuze, ook al heeft hij een andere keuze gemaakt. Ik realiseer met dat het juist ook ingewikkeld kan zijn, dat jullie hier een fundamentele andere keuze in hebben gemaakt. Waar het om gaat, is dat je keuze binnen je relatie geen issue is en geen verschil maakt;
  3. Houd je liefde levend. Jullie relatie is het fundament. Jullie zijn niet bij elkaar gekomen omdat je stiefmoeder wilde zijn, maar omdat je koos voor je geliefde;
  4. Behoud je identiteit. Je leven in het samengesteld gezin is maar een van de facetten van je leven, het identificeert je niet.

* Dit blog heb ik mede ontleend aan het artikel Child-free by Choice, van Monica Chaney in Stepmommagazine februari 2023

Delen en reageren:

Direct naar:
Contact

marike@stiefmanagement.nl
www.stiefmanagement.nl 

© Stiefmanagement 2022 ·   Algemene voorwaarden   ·   Privacystatement