verhelderen - verbinden - verdergaan

Hoe de belangen van kinderen en stiefmoeder kunnen samenvallen

Gisteren zat ik in de auto en hoorde een interview met twee buddy’s van Villa Pinedo (https://www.villapinedo.nl). Villa Pinedo bestaat 10 jaar! Ieder jaar horen 86.000 kinderen dat hun ouders gaan scheiden.

Villa Pinedo biedt hulp aan kinderen die een echtscheiding meemaken of meegemaakt hebben. Beide buddy’s waren ook kind van gescheiden ouders. Alle buddy’s van Villa Pinedo zijn ervaringsdeskundige. 

“Wat was het ergste van de echtscheiding?”, werd gevraagd. “Niet de echtscheiding zelf. Maar dat onze ouders erna nog zulke conflicten hadden.” Of dat er ernstige onderhuidse spanningen waren tussen ouders.

Samen ouders blijven. Dat geschenk kunnen ouders hun kinderen geven. 
Hun relatie als ex-partners loslaten en echt samen het ouderschap vormgeven. Vaak als er nog veel ruzie is, blijkt dat het meer de strijd is tussen de ex-partners dan tussen de ouders. Met een machtscomponent. Soms uit boosheid of verdriet rond de scheiding van de partner. Hier ligt echt huiswerk voor ouders. 

En wat heeft stiefmoeder hiermee te maken? 
Veel. Kinderen, die ervaren dat hun ouders met elkaar in conflict zijn, reageren zich vaak af op stiefmoeder, uit onmacht met de situatie. Zo wordt ze ook de dupe van de strijd, net als de kinderen. 
Stiefmoeder kan met haar houding invloed uitoefenen op de situatie. 
Grofweg zijn er drie opties. 

Eerst de stiefmoeder die zich pal achter haar partner opstelt. 
Voor hem door het vuur gaat. 
Zijn strijd tot de hare maakt.  
Zijn ex is gewoon echt heel moeilijk. 
Zij strijdt mee in een strijd die de hare niet is en creëert zo haar eigen moeilijkheden.

Er is ook een andere manier. 
Stiefmoeder kan zich neutraal opstellen. 
Buiten de strijd van de ex-partners blijven. 
De strijd waarin zij geen rol speelt. 
Een luisterend oor bieden aan haar geliefde en geen positie innemen. 
Neutraal blijven, ook naar moeder. 
Zij richt zich op de partnerrelatie met haar geliefde. 
En investeert in de relatie met haar stiefkinderen. 
 
En er is de derde manier. 
Voor de moedige stiefmoeder. 
Zij gebruikt haar invloed. 
Ze luistert naar haar geliefde en laat hem ook de andere kant zien. 
De kant van de moeder. 
Zij weerlegt regelmatig zijn argumenten. 
Spreekt vriendelijk over moeder in het bijzijn van de kinderen. 
Zij ontwapent. 
Met woorden en met haar houding. 
Zij houdt van haar geliefde en ziet wat hij anders kan doen. 
Zij helpt hem om de rol van ex-partner achter zich te laten. 
Zij helpt hem om samen met de moeder ouders te blijven voor hun kinderen. 
 
En wat brengt het haar? 
Als ouders na echtscheiding samen ouders kunnen blijven, zijn kinderen gelukkiger. 
Als ex-partners niet ruziën, is er meer plaats voor stiefmoeder. 
Dan accepteren de kinderen stiefmoeder gemakkelijker. 
De relatie met haar geliefde komt minder onder druk. 
Er is meer kans op een harmonieus samengesteld gezin! 
En zij heeft meer ruimte omdat haar leven meer ontspannen is. 
 
Geweldig hoe belangen zo kunnen samenvallen. 
 
*En Villa Pinedo: van harte aanbevolen. 

Delen en reageren:

Direct naar:
Contact

marike@stiefmanagement.nl
www.stiefmanagement.nl 

© Stiefmanagement 2022 ·   Algemene voorwaarden   ·   Privacystatement